Anul VII, serie nouă, nr. 1486 Vineri 29 iunie 2012