Anul VII, serie nouă, nr. 1484 Miercuri 27 iunie 2012