Anul VII, serie nouă, nr. 1466 Vineri 01 iunie 2012