Anul VII, serie nouă, nr. 1459 Miercuri 23 mai 2012