Anul VII, serie nouă, nr. 1444, miercuri 02 mai 2012