Anul VII, serie nouă, nr. 1442, vineri 27 aprilie 2012