Anul VII, serie nouă, nr. 1437, vineri 20 aprilie 2012