Anul VII, serie nouă, nr. 1436, joi 19 aprilie 2012