Anul VII, serie nouă, nr. 1431, miercuri 11 aprilie 2012