Anul VII, serie nouă, nr. 1428, vineri 06 aprilie 2012