Anul VII, serie nouă, nr. 1417, joi 22 martie 2012