Anul VII, serie nouă, nr. 1414, sambata 17 martie 2012