Anul VII, serie nouă, nr. 1413, vineri 16 martie 2012