Anul VII, serie nouă, nr. 1412, joi 15 martie 2012