Anul VII, serie nouă, nr. 1407, joi 08 martie 2012