Anul VII, serie nouă, nr. 1403, vineri 02 martie 2012