Anul VII, serie nouă, nr. 1402, joi 01 martie 2012