Anul VII, serie nouă, nr. 1393, vineri 17 februarie 2012