Anul VII, serie nouă, nr. 1389, sambata 11 februarie 2012