Anul VII, serie nouă, nr. 1388, vineri 10 februarie 2012