Anul VII, serie nouă, nr. 1387, joi 09 februarie 2012