Anul VII, serie nouă, nr. 1379, sambata 28 ianuarie 2012