Anul VII, serie nouă, nr. 1374, sambata 21 ianuarie 2012