Anul VII, serie nouă, nr. 1372, joi 19 ianuarie 2012