Anul VII, serie nouă, nr. 1366, miercuri 11 ianuarie 2012