Câte 100.000 de euro pentru fermierii care îşi promovează produsele tradiţionale din fermă

Ministerul Agriculturii anunţă că fiecare din fermierii care doresc să-şi promoveze pe piaţă produsele tradiţionale obţinute în fermă pot beneficia de un ajutor financiar de maxim 100.000 de euro. Condiţia esenţială care trebuie îndeplinită este aceea ca fermierul care solicită acest ajutor să fie înregistrat din punct de vedere fiscal, ca persoană fizică autorizată, întreprindere de familie sau întreprindere individuală.

Reprezentanţii Autorităţi de Management PNDR 2020 au prezentat măsurile ce pot fi accesate în vederea promovării produselor tradiţionale româneşti, respectiv submăsurile 16.4 și 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperarea pe orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare. Respectivele submăsuri sunt destinate micilor fermieri. Cu acest ajutor de maxim 100.000 de euro, micii fermieri îşi vor putea aduce produsele tradiţionale din ferme pe piaţă, creindu-se lanţul scurt alimentar, aşa cum a propus Federaţia Naţională a Producătorilor de Produse Tradiţionale.

Se are în vedere sprijinirea parteneriatelor constituite din minimum un fermier sau un grup de producători sau o cooperativă care activează în sectorul agricol şi minimum un partener din categorii precum: microîntreprinderi şi întreprinderi mici, organizaţii neguvernamentale, consilii locale, unităţi şcolare, sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică, fermieri – persoane fizice sau entităţi organizate juridic.

Un aspect foarte important de reţinut este acela că liderul de proiect trebuie să fie o entitate legal constituită, ca de exemplu PFA, II, IF. Valoarea maximă a sprijinului de care poate beneficia un fermier este de 100.000 de euro.

Sunt considerate eligibile cheltuielile făcute pentru realizarea de studii/planuri, costurile de funcţionare a cooperării, costurile directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, costurile de promovare a produselor tradiţionale obţinute în ferme.

George ZAVERA