Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman: Programul de Boli Cardiovasculare

Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ca parte integrantă a sistemului de sănătate din România, derulează Programul de Boli Cardiovasculare.

Acest program se desfășoară la nivelul instituției, asigurând tratamentul pacienților cu diverse afecțiuni cardiovasculare: stenoze arteriale severe, bradiaritmii prin implantare de stimulatoare cardiace, aritmii complexe prin proceduri de ablație și anevrisme aortice prin tehnici hibride.

În ultimii ani, datorită necesității asigurării accesului pacienților la tratamentele specifice, au fost diversificate foarte mult programele finanțate, astfel încât numărul bolnavilor tratați prin proceduri de dilatare percutană a ajuns la 13.000 pe an, numărul celor tratați prin implantare de stimulatoare cardiace este de 5610, iar al acelora tratați prin intervenții de chirurgie vasculară este de 5595.

Bugetul alocat Programului de Boli Cardiovasculare s-a triplat pe parcursul celor opt ani de derulare, crescând în mod semnificativ și numărul unităților medicale prin care acesta se derulează.

În anul 2017, fondurile alocate tratării bolilor cardiovasculare sunt în valoare de 131.996 lei, iar numărul bolnavilor prevăzuți să intre în tratament în anii 2017 și 2018 este de 32.133.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate este alături de pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, recomandându-le un stil de viață sănătos, care trebuie asigurat printr-o alimentație adecvată, fără sare și zahăr în exces, cu mișcare zilnică în spații nepoluate.

De asemenea, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare trebuie să-și verifice în mod constant tensiunea arterială și să-și mențină sub control valoarea colesterolului și glicemiei.

Cornelia RĂDULESCU