Casa Corpului Didactic Teleorman se mută în casă nouă

După 27 de ani în care Casa Corpului Didactic Teleorman şi-a desfăşurat activitatea în sediul ISJ Teleorman, instituția cu caracter metodic, ştiinţfic, cultural şi educativ pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar se mută în casă nouă. În urma demersurilor făcute de directorul CCD Teleorman, prof. Eliza Sotirescu, consilierii locali au aprobat, în şedinţa ordinară a Consiliu local, desfăşurată joi, 28 septembrie 2017, proiectul de hotărâre ce priveşte darea în folosinţă gratuită pe termen limitat de 25 de ani, a unui imobil situat în strada Carpaţi, din municipiul Alexandria, către Casa Corpului Didactic Teleorman.

Potrivit Raportului de specialitate, utilizarea imobilului reprezintă o necesitate din mai multe motive, printre care: perfecţionarea periodică, obligatorie a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;  formarea continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar, de conducere, îndrumare şi control în anul şcolar curent şi în perspectivă, aspect prioritar în strategia şi managementul Casei Corpului Didactic Teleorman si al MEN; derularea de activităţi specifice cu parteneri educaţionali la nivel judeţean, naţional şi internaţional.

„Avem calculatoare şi alte echipamente care stau depozitate în cutii, din lipsa spaţiului corespunzător în care să ne desfăşurăm activitatea”, a spus prof. Eliza Sotirescu.

Casa Corpului Didactic Teleorman este implicată în activitate de formare şi în proiecte importante cum ar fi Proiectul Rose, privind învăţământul secundar, proiect în care Casa Corpului Didactic Teleorman a fost dotată cu echipamente în valoare de 50 mii euro şi care stau sigilate, neputând fi folosite din cauza lipsei de spatiu.

De asemenea, CCD Teleorman este partener în cadrul proiectului Acces egal şi calitativ la educaţie în judeţele Giurgiu şi Teleorman, finanţat din fonduri europene.

În baza celor enumerate, în Raportul de specialitate se precizează că „analizând propunerea de mai sus, s-a constatat ca imobilul poate fi dat în folosinţă gratuită pe termen limitat de 25 de ani, în conformitate cu prevederile articolului nr. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare”.

M. MEILĂ