CAS Teleorman: Ședința Consiliului de Administrație al CNAS

Conducerea executivă a CNAS a prezentat, în cadrul ședinței care a avut loc luni, 12 februarie 2018, Consiliului de Administrație al CNAS, principalele elemente ale Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, proiect de act normativ care va fi supus aprobării guvernului.

Președintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, a spus că proiectul Contractului-cadru este „apropiat de realitățile și nevoile sistemului sanitar din anul 2018”.

El a precizat că relația dintre CNAS și Ministerul Sănătății este una normală, ceea ce trebuie să se propage în tot sistemul sanitar, pentru binele pacienților.

CNAS va supune dezbaterii publice, în perioada imediat următoare, în transparență decizională, și proiectul normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

Pregătirile pentru transpunerea în practică a noilor reglementări vor continua, intrarea în vigoare a acestor acte normative fiind pe 1 aprilie.

La ședința Consiliului de Administrație al CNAS a participat și Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, care a specificat că dorește ca relația CNAS – Minister „să fie una apropiată”.

Cornelia RĂDULESCU