CAS Teleorman: Rambursarea contravalorii serviciilor medicale acordate în state UE

Procedura de rambursare din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) a contravalorii serviciilor medicale care au devenit necesare pe perioada şederii temporare a asiguraţilor din România în alte state membre UE/SEE/Elveţia se simplifică: documentele medicale pe baza cărora se solicită rambursarea nu mai trebuie traduse de solicitant în limba română.

Conform unui Ordin semnat de preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, care va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, responsabilitatea traducerii în limba română a documentelor medicale de un traducător autorizat va reveni casei de asigurări de sănătate la care se depune cererea de rambursare.

Acest act normativ pune în acord reglementările naţionale cu cele europene, care prevăd că autoritățile, instituțiile și jurisdicțiile dintr-un stat membru UE nu pot respinge cererile sau alte documente ce le sunt prezentate, pentru că sunt redactate într-o limbă oficială a altui stat membru, în cazul în care această limbă este recunoscută ca limbă oficială a instituțiilor comunității.

„Asiguraţii care trebuie să formuleze asemenea solicitări vor fi pe viitor scutiţi de efortul găsirii unui traducător autorizat, dar şi de cheltuiala aferentă onorariului traducătorului”, a declarat Răzvan Vulcănescu.

În anul 2017, casele de asigurări de sănătate din România au rambursat unui număr de 263 asiguraţi cheltuielile pentru asistenţa medicală care a devenit necesară în timpul şederii în alte state membre ale UE/SEE/Elveţia.

Cornelia RĂDULESCU