CAS Teleorman: Pachetul minimal de servicii medicale

Pachetul minimal de servicii medicale se acordă persoanelor care nu au calitatea de asigurat și este de mai multe tipuri. Primele cinci tipuri de pachete minimale sunt:

Pachetul minimal de servicii medicale în asistență medicală primară, care cuprinde: servicii medicale pentru situații de urgență medico-chirurgicală; supraveghere și depistare de boli cu potențial endemo-epidemic; consultații de monitorizare a evoluției sarcinii și lehuziei; consultații de planificare familială; servicii de prevenire; activități de support.

Al doilea tip îl reprezintă pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie și constă în: consultații pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală; consultații pentru supravegherea și depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic și consultații de supraveghere a evoluției sarcinii și lehuziei.

Cel de-al treilea tip de pachet minimal este cel de servicii medicale în asistența spitalicească și oferă servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă. Pentru aceste servicii medicale furnizorii de servicii medicale spitalicești nu solicită bilet de internare, iar persoana neasigurată primește serviciile medicale de urgență necesare, reprezentanții spitalului având obligația să evalueze starea pacientului și să-l externeze, dacă nu mai reprezintă o urgență. La solicitarea acestuia, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor serviciilor medicale de către pacient.

Al patrulea tip de servicii medicale este cel acordat pentru consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat și include consultații de urgență la domiciliu pentru urgențele medico-chirurgicale și transport sanitar neasistat.

Cel de-al cincilea pachet minimal este reprezentat de serviciile medicale pentru medicina dentară, serviciile putând fi oferite de oricare dintre medicii dentiști, constând în pansamente calmante și drenaj endodontic.

Cornelia RĂDULESCU