CAS Teleorman: Pachetul minimal de servicii medicale în regim de spitalizare

Pachetul minimal, care cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă și de zi se acordă în situația în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.

Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienților în regim de spitalizare continuă sunt: urgența medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viața pacientului sau care are acest potențial până la rezolvarea situației de urgență; boli cu potențial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului; nașterea.

Criteriul pe baza căruia se face internarea pacienților în regim de spitalizare de zi este situația de urgență medico-chirurgicală.

Pentru urgența medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligația să evalueze situația medicală a pacientului și să îl externeze, dacă serviciile medicale nu se mai justifică.

La solicitarea pacientului, se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicești de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai prezintă urgență.

Cornelia RĂDULESCU