CAS TELEORMAN: În atenția furnizorilor de medicamente

În perioada 15-16.04.2019 se primesc cererile însotite de documentele necesare în vederea încheierii de contracte cu furnizorii medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, pentru persoanele asigurate din județul Teleorman, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistență.

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.

Aceste documente se transmit și în format electronic, asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Adresa de e-mail la care se transmit documentele este urmatoarea: farmacii@castr.ro.

Casa de Asigurari de Sănătate a Judetului Teleorman, str. Libertatii, nr.1, telefon 0247317084 0247316964 sau www.castr.ro, este la dispoziția celor interesați, cu informații suplimentare.

Cornelia RĂDULESCU