CAS Teleorman: Drepturile asiguraților

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii populației, oferind accesul la un pachet de servicii de bază: servicii medicale preventive și curative, servicii de îngrijirea sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.

Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază, conform Legii nr. 95/2006, care este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistem.

Asigurații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigură;
 • b) să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile legii, suportând cheltuielile de transport, dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
 • c) să își schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 • d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 • e) să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 • f) să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și in spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • h) să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 • i) să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 • j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
 • k) să beneficieze de dispozitive medicale;
 • l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 • m) să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 • n) să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 • o) să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

Cornelia RĂDULESCU