CAS Teleorman: Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Persoanele asigurate în România pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Acesta le dă dreptul la asistența medicală necesară în timpul șederii temporare în statele membre UE, în Spațiul Economic European și în Confederația Elvețiană.

Șederea temporară înseamnă deplasarea pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

Cardul CEASS se eliberează la cerere, asiguratul depunând în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află, o cerere tip, care se găsește în format pdf pe site-ul CNAS.

Asiguratul va intra în posesia acestui card în maximum 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

În situația în care eliberarea acestuia nu poate fi făcută în 7 zile sau există situații de urgență, se va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP).

Costul cardului european este suportat din FNUASS (Fondul național unic de asigurări de sănătate).

Perioada de valabilitate a Cardului european de sănătate este de un an de la data emiterii.

Asiguratul care posedă CEASS beneficiază de serviciile medicale necesare, în timpul șederii temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederației Elvețiene, în aceleași condiții ca și asigurații din țară, însă este posibilă coplata, pentru anumite servicii, chiar dacă acestea sunt decontate integral în România.

Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din țară în care sunt acordate serviciile.

Cardul european nu acoperă serviciile medicale în situația în care asiguratul se deplasează în scopul obținerii unui tratament medical planificat.

CEASS acoperă numai serviciile obținute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din țara respectivă.

Titularii CEASS emis de unul dintre statele Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană beneficiază de servicii medicale în România, în perioada de valabilitate a cardului, de servicii medicale, în aceleași condiții ca și persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din țara noastră.

Furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligația de a acorda asistența medicală necesară, evidențiind și raportând distinct caselor de asigurări sociale de sănătate, serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.

În situația în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederației Elvețiene și, din diverse motive, nu se află în posesia CEASS (nu l-a solicitat, l-a pierdut, l-a distrus, i s-a furat sau cardul nu e recunoscut de furnizorul de servicii medicale), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află (prin poștă, prin fax, prin e-mail) și să solicite certificatul provizoriu de înlocuire.

Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menționată în 24 ore.

Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) dă asiguratului aceleași drepturi ca și CEASS.

Cornelia RĂDULESCU