Cartea de muncă – procedura pentru a face dovada vechimii în muncă

Înainte de a apariția contractelor de munca se foloseau cărțile de munca în format fizic, care conțineau istoricul salariaților în câmpul muncii. Cartea de munca era documentul prin care se putea face dovada locurilor de munca unde ați fost angajat, a nivelului salarial și a vechimii acumulate în câmpul muncii până la sfârșitul anului 2010.

Începând cu 1 ianuarie 2011, după eliminarea cărții de muncă în format fizic, s-a trecut la înregistrarea digitala a vechimii în muncă, scopul fiind acela de a gestiona cât mai bine vechimea salariaților.

Reconstituirea cărții de muncă este operațiunea prin care, pe baza probelor puse la dispoziție de dvs., o instanța de judecată obține pe baza unei hotărâri judecătorești o reinventariere a tuturor locurilor unde ați muncit, astfel încât sa se recunoască vechimea reală în muncă.

Persoanele care nu mai dețin carnete de munca, le-au pierdut ori le-au fost distruse sunt nevoite sa reconstituie vechimea in munca pe care au realizat-o de-a lungul timpului.

Primul lucru care trebuie realizat în demersul pentru reconstituirea vechimii de pe cartea de munca este declararea documentul pierdut, furat sau deteriorat la Monitorul Oficial.

După ce anunțul va fi publicat, va trebui să vă adresați unei instanțe de judecată pentru a fi demarată procedura de reconstituire a cărții de muncă, deoarece, după data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în munca stabilita până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de muncă, de către instanța judecătoreasca competenta să soluționeze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de muncă.

Pentru reconstituirea cărții de muncă sau a carnetului de muncă, trebuie să chemați în judecata în calitate de pârât fosta unitate angajatoare unde ați desfășurat activitatea.

In cazul în care unele firme sau societăți nu mai exista va puteți îndrepta spre Arhivele Naționale, unde ar trebui sa existe copii ale tuturor documentelor firmelor. Daca un angajator a dat faliment, arhivele sale s-ar putea să se afle la un executor judiciar, iar în acest caz va trebui să luați legătura cu acesta.

Problema o rezolva de fapt Înalta Curte printr-o decizie în interesul legii și prin care arată prin Decizia nr. 2/2016 prin care a soluționat un recurs în interesul legii în cauzele privind reconstituirea vechimii în munca/constatarea încadrării activității desfășurate în grupele I si/sau a II-a de munca, în situația în care fostul angajator nu mai exista și a stabilit că:

a) angajatorul desființat in urma procedurilor de insolventa, finalizate cu radierea din registrele specifice, nu poate sta in judecata, neavând capacitate procesuala de folosința, iar fostul lichidator, chemat in judecata in nume propriu, nu are calitate procesuala pasiva;

b) daca exista documente primare, persoana interesata, care nu poseda dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea desfășurata în anumite grupe de muncă, are deschisa calea unei acțiuni în realizare – obligație de a face – având ca obiect obligarea deținătorului de arhiva de a elibera adeverința constatatoare a vechimii in munca/încadrării în grupele superioare de munca.

In aceasta situație va fi chemat în judecata si va avea calitate procesuala pasiva deținătorul de arhiva.

Pe scurt, reconstituirea vechimii în muncă prin recuperarea vechimii , se va face prin chemare în judecată a arhivei unde se regăsesc actele care fac dovada vechimii în muncă, iar atunci când angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic (lichidat, radiat) și nu există documente primare care sa dovedească vechimea în muncă, pot fi chemate în judecată casele teritoriale de pensii.

Asta înseamnă că recuperarea cărții de muncă de la casa de pensii se va face în instanță ori de cate ori nu exista arhive în acest sens.

Conform legislației în vigoare, instanța de judecată este singura instituție care poate dispune. Astfel, pentru o carte de munca pierduta, în 2023 este necesar ca în instanța să se demonstreze, pe baza unor acte sau a altor probe, care este vechimea efectiva pe care o înregistrați la momentul pierderii carnetului. Deși ca exista reglementare legislativă, majoritatea carnetelor de muncă nu au fost scanate si introduse într-o bază de date digitala.

Odată ce s-a obținut o hotărâre judecătorească definitivă, persoana interesata va trebui să o depună la Casa de Pensii în a cărei circumscripție își are domiciliul, astfel încât sa fie valorificată vechimea în munca pe care a realizat-o respectiva persoană.

Mircea OLTEANU