Caravana pentru Mediu, campanie ce vizează 15 localități din Teleorman

Asociația EuroTeleorman demarează o campanie care are drept obiectiv conștientizarea populației rurale asupra pericolelor pe care le reprezintă deșeurile pentru mediul natural și pentru sănătatea locuitorilor. Se are în vedere educarea populației din mediul rural privind colectarea și reciclarea deșeurilor; implicit antrenarea acesteia în acțiuni de igienizare a satelor. Proiectul se va derula, începând cu luna martie 2018, în 15 localități din județul Teleorman, respectiv în comunele: Balaci, Botoroaga, Cervenia, Conțești, Crângeni, Gratia, Mavrodin, Olteni, Peretu, Ștorobăneasa, Talpa, Țigănești, Vitănești, Saelele și Uda Clocociov.

Conform organizatorilor, criteriul de selecție a comunelor a constat în identificarea localităților cu un număr mare de locuitori, pentru ca mesajul transmis de Caravana pentru mediu să aibă un impact cât mai larg.

Primul grup țintă îl reprezintă tinerii, urmărindu-se educarea și responsabilizarea acestora în scopul păstrării unui mediu înconjurător curat și sănătos. Al doilea grup țintă îl reprezintă populația adultă și autoritățile locale, proiectul urmărind sensibilizarea acestora cu privire la condițiile actuale de mediu și stimularea lor în scopul rezolvării problemelor existente.

Campania de igienizare, informare si conștientizare se va realiza prin intermediul “Caravanei pentru Mediu”, care va avea următoarea componență: două persoane din echipa de proiect, trainerul și 10 tineri, care vor fi instruiți în scopul derulării campaniei de conștientizare, tineri cu vârsta cuprinsă între 14-17 ani, membri ai structurii de tineret din cadrul Asociației EuroTeleorman. Membrilor caravanei li se vor alatura voluntari (elevi și adulți) din cele 15 comune implicate în proiect.

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în proiect va fi implicat Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, precum și Consiliile Locale ale comunelor selectate, membre ale Asociației EuroTeleorman.

Activitățile din acest proiect se vor desfășura pe o perioada de 12 luni, începând din luna martie 2018. În primele două luni, la sediul Asociației Euro Teleorman se va desfășura trainingul, susținut de un specialist pe probleme de mediu, pentru cei 10 tineri din structura de tineret a Asociației. Cei 10 tineri, împreună cu persoanele delegate din echipa de proiect și trainerul, se vor deplasa în 5 localități participante în proiect, selectate aleator, pentru realizarea de fotografii cu situația actuală a depozitării deșeurilor.

Vor fi realizate materialele promoționale și de informare pentru campania de igienizare, educație și informare. În continare, timp de 5 luni, caravana se va deplasa în cele 15 localități vizate.

Elevii din comunele respective vor fi stimulați să participe la campanie, prin organizarea unui concurs de eseuri pe tema “Să gândim sănătos, pentru un mediu sănătos”. Lucrările vor fi evaluate de către cei 10 tineri din structura de tineret a Asociației Euro Teleorman. In urma evaluării, la sfârșitul campaniei, 15 câstigători (câte unul din fiecare comună) vor fi premiați cu o tabăra de 6 zile la munte, în care vor fi însoțiți de tinerii structurii de tineret ai Asociației EuroTeleorman.

De asemenea, va fi realizat un album foto care să prezinte, prin comparație, mediul poluat de la sate și mediul natural surprins în fotografiile făcute în cadrul acestei campanii, concursul foto fiind denumit simbolic “Eco Peisaj”.

George ZAVERA