Campania națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege, la nivelul Inspecţiei Muncii şi a inspectoratelor teritoriale de muncă se desfășoară în perioada 1-29 februarie 2024 Campania națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii.

Totodată, începând cu 1 februarie 2024, Inspecția Muncii a lansat o campanie naţională de informare și conștientizare a prevederilor Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman va derula acțiuni de conștientizare care au ca obiectiv informarea angajatorilor și a angajaților/lucrătorilor cu privire la prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe promovarea drepturilor individuale și colective ale angajaților/lucrătorilor și angajatorilor.

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social reglementează drepturile și libertățile sindicale, respectiv dreptul de asociere/afiliere, de negociere colectivă și acțiune colectivă, ca și obligativitatea clauzelor contractelor individuale și colective de muncă și protecția individuală a lucrătorilor și reprezentanților lor în exercitarea drepturilor, care sunt recunoscute de Codul muncii la nivelul tuturor angajatorilor.

În conformitate cu dispozițiile art. 97 alin.(1) din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare, negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători.

Potrivit dispozițiilor alin.2 al aceluiași articol, inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali.

De asemenea, potrivit art. 108 alin.(3) din Legea nr. 367/2022, în cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, angajatorul sau orice altă parte îndreptățită să participe la negocierea colectivă, conform prezentei legi, poate iniția negocierea contractului colectiv de muncă în orice moment.

Negocierea colectivă are în vedere toate formele de negociere care au loc între angajator/organizația patronală, pe de o parte și sindicat/organizația sindicală sau reprezentanții aleși ai angajaților/lucrătorilor, după caz, de cealaltă parte, care urmăresc reglementarea relațiilor de muncă ori de serviciu dintre părți, stabilirea condițiilor de muncă, precum și orice alte acorduri în probleme de interes comun.

Aceste campanii își propun să furnizeze informații referitoare la negocierile colective în întreprinderile mici și mijlocii, plecând de la principalele beneficii ale negocierii colective pentru angajați/lucrători și angajatori.

Avantajele angajaților/lucrătorilor sunt: drepturi superioare privind condițiile de muncă și de angajare, salariile, securitatea și sănătatea în muncă, aplicarea principiului egalității de șanse și tratament, protecție suplimentară în exercitarea drepturilor legale, locuri de muncă și venituri mai stabile, o influență mai mare la locul de muncă și participarea la procesele decizionale.

Avantajele angajatorilor sunt următoarele: asigurarea unui climat de muncă favorabil performanței, productivitate și loialitatea personalului îmbunătățite, eficacitate și planificare bugetară, rezolvarea timpurie a litigiilor.

Cornelia RĂDULESCU