Camera Agricolă Teleorman, tarife noi pentru serviciile de consultanţă prestate în 2013

Întruniţi în şedinţă extraordinară în după amiaza zilei de 4 martie a.c., consilierii judeţeni au aprobat structura serviciilor pe care Camera Agricolă Teleorman le va realiza în acest an, prin care îşi va asigura veniturile proprii, precum şi cuantumul tarifelor percepute şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti aferente anului 2013.
Este de precizat faptul că această instituţie se află în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, iar activitatea desfăşurată este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din serviciile prestate privind elaborarea şi implementarea de proiecte pentru accesarea de fonduri europene (comunitare) şi cele destinate formării profesionale şi calificării producătorilor agricoli.
Pentru sprijinul acordat fermierilor în elaborarea şi implementarea proiectelor pe Măsura 121 – “Modernizarea exploataţiilor agricole” nivelul comisionului perceput din valoarea eligibilă a fiecărui proiect se ridică la : 5.000 – 100.000 euro – 3 la sută, 100.001 euro – 300.000 euro – 2,5 la sută, peste 3.000 euro – 2 la sută.
Serviciile privind elaborarea proiectelor pe Măsura 141 – “Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă” se vor taxa cu 500 lei/proiect/ an, plus TVA, suma stabilită încasându-se la depunerea Cererii de Finanţare. Pentru întocmirea documentelor de plată privind accesarea banilor proveniţi din proiectele eligibile pe Măsura 141, pe perioada anilor I-V, se percepe o taxă de 500 lei/proiect/an, plus TVA. Suma se încasează la depunerea documentelor de plată.
Titularii proiectelor pe Măsura 112 – “Instalarea tinerilor fermieri” vor plăti pentru întocmirea proiectului 2.000 lei/proiect/an, plus TVA. Din această sumă, 1.000 lei şi TVA-ul aferent vor fi achitaţi odată cu depunerea Cererii de finanţare, iar 1.000 lei, plus TVA, la publicarea raportului de selecţie. Pe durata implementării proiectelor pe Măsura 112, titularii acestora vor mai achita: 50 lei/proiect/pentru întocmirea documentaţiei de plată – tranşa I-a, plus TVA, în anul I de implementare a proiectului şi 100 lei/proiect documentaţie, plus TVA, sumă ce reprezintă întocmirea documentaţiei de plată pentru tranşa a II-a (anul III) şi care se încasează la depunerea documentelor de plată.
Persoanele care vor urma cursurile de calificare în diverse meserii agricole vor plăti anumite sume de bani. Astfel, pentru a urma cursul de lucrător în cultura plantelor, legumicultor, pomicultor, floricultor şi alte meserii specifice cei interesaţi vor achita fiecare suma de 250 lei. Pentru cursul destinat calificării în meseria de tractorist se va plăti 500 lei, iar pentru a deveni apicultor fiecare dintre cursanţi va achita suma de 350 lei. Banii percepuţi drept taxe vor fi folosiţi pentru organizarea şi buna desfăşurare a cursurilor, asigurarea suporturilor de curs, plata lectorilor şi a comisiilor de examinare, tipărirea certificatelor de calificare.

George ZAVERA