Calitatea germană, în colaborarea dintre Saaeten Union România şi fermierii din Teleorman

La Alexandria, în condiţiile de excepţie oferite de restaurantul “Mara” , fermieri din judeţul Teleorman au participat în urmă cu două zile la prima întâlnire profesională din acest an cu specialiştii companiei Saaten Union România. Saaeten Union România este subsidiara companiei germane Saaten Union, firmă recunoscută în toată Europa, şi nu numai, pentru activitatea de cercetare în vederea creării de noi soiuri de porumb, floarea soarelui, orzoaică de primăvară de cea mai înaltă productivitate, soiuri adaptate la condiţiile pedoclimatice din fiecare ţară. Saaeten Union este prezentă în Anglia, Franţa, Polonia, Ungaria, România şi Rusia.
În anul 2012, Saaeten Union a aniversat 40 de ani de la primele colaborări în domeniul producerii de seminţe în România şi 20 de ani de la constituirea subsidiarei sale în ţara noastră, Saaeten Union România SRL. În primii 20 de ani de colaborare, specialiştii germani şi specialiştii români din cercetarea agricolă s-au preocupat în principal de testarea şi producerea de seminţe de porumb din hibrizi timpurii şi extra-timpurii, hibrizi care au fost cultivaţi cu bune rezultate de către agricultorii din ambele ţări. În ultimii 20 de ani, portofoliul Saaeten Union s-a diversificat, oferta pentru fermieri cuprinzând hibrizi de porumb şi floarea soarelui, dar şi seminţe de rapiţă, de cereale păioase, de mazăre şi şofrănel.
Despre modul de organizare al companiei şi activitatea desfăşurată în România de către specialiştii germani şi români în domeniul testării şi obţinerii de noi soiuri de cereale şi plante oleaginoase adaptate la condiţiile de agro-mediu din ţara noastră, soiuri de mare productivitate, a vorbit pe larg inginerul Bogdan Crăciun – manager de producţie şi marketing al acestei companii. Reprezentantul Saaeten Union România SRL a expus fermierilor prezenţi la această întrunire, cu schemele grafice de rigoare, soiurile de porumb, floarea soarelui, orzoaică de primăvară, mazăre, şofrănel şi rapiţă de primăvară adaptate la condiţiile pedoclimatice din România, unele din aceste soiuri fiind deja cultivate şi de către agricultorii teleormăneni.
Specialiştii agricoli apreciază managementul german al calităţii implementat procesului de producere a seminţelor, pornind de la amplasarea loturilor de producere în ferme, la controlul permanent al loturilor semincere, până la strângerea, procesarea şi valorificarea recoltelor. Au fost prezentaţi nu mai puţin de 15 hibrizi de porumb testaţi şi omologaţi în România de către Saaeten Union, 14 hibrizi de floarea soarelui, 2 soiuri de rapiţă de primăvară, 5 soiuri de orzoaică de primăvară, precum şi soiuri de mazăre şi şofrănel.
Saaeten Union România dispune la Slobozia, în judeţul Ialomiţa, de una dintre cele moderne staţii de selecţionare şi tratare a seminţelor de porumb şi floarea soarelui din Europa, aici fiind pregătite pentru semănat şi seminţele pentru culturile de mazăre, şofrănel etc. Seminţele pentru cerealele păioase de toamnă puse la dispoziţia fermierilor din România, dar şi din alte ţări europene unde compania Saaeten Union este prezentă, sunt selecţionate şi tratate cu substanţe fungicide împotriva dăunătorilor în cadrul Staţiei de procesare existentă în comuna teleormăneană Beuca.
Specialiştii Saaeten Union România ţin o permanentă legătură cu fermierii care au în cultură soiuri de cereale şi plante oleaginoase procurate de la această companie, oferindu-le asistenţa tehnică necesară, astfel încât rezultatele de producţie să fie cele aşteptate de agricultori. Director zonal al companiei pentru judeţele Teleorman, Argeş, Dâmboviţa şi Giurgiu este ing. Emilia Alecsandru.
Între societăţile agricole teleormănene care folosesc seminţe oferite de către Saaeten Union se numără şi Polirom Prod din comuna Scurtu Mare, unitate cu o suprafaţă de 2.500 hectare, condusă de către inginerul Marian Popa. Acesta declară :”Am o colaborare strânsă, în derulare, cu compania Saaeten Union, colaborare care a început de mai bine de cinci ani. La sfârşitul fiecărei campanii de recoltare mi se confirmă aşteptările prin producţii foarte bune. În zona în care mă aflu s-au obţinut producţii foarte bune, de exemplu la floarea soarelui, la hibridul Paraiso 102 CL, recoltând peste 2.700 de kilograme de seminţe la hectar”.

George ZAVERA