Calendarul admiterii în colegiile militare pentru anul școlar 2024-2025

În România, există 5 colegii naționale militare: Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia; Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc; Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”; Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”.

Calendarul admiterii în colegiile militare pentru anul școlar 2024-2025 este următorul:

– Primirea de către colegiile naționale militare (CNM) a dosarelor candidaților de la birourile de informare recrutare (BIR) la care au fost arondați în funcție de județul de domiciliu: 13.05.2024;

– Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișa de înscriere): 13-17.05.2024;

– Prezentarea candidaților la colegiul unde au fost repartizați pentru susținerea probei de verificare a cunoştințelor: 23.05.2024;

– Susţinerea probei de verificare a cunoștințelor, cu durata de 180 minute: 24.05.2024, începând cu ora 9:00;

– Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor la proba de verificare a cunoştințelor: 24.05.2024;

– Depunerea și soluționare contestațiilor: 24.05.2024;

– Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor la proba de verificare a cunoștințelor: 24.05.2024;

– Transmiterea, în format electronic, către comisia județeană a opțiunilor și notelor candidaților admiși la proba de verificare a cunoștințelor, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată: 31.05.2023;

– Transmiterea de către comisiile județene/municipiului București către CNM a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activitatea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată: 20.06.2024;

– Transmiterea de către comisiile județene/municipiului București către CNM a bazei de date județene cuprinzând mediile finale de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată: 09.07.2024;

– Validarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa de înscriere (e-mail, online), corectarea eventualele greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din aplicația informatică centralizată: 09-10.07.2024;

– Repartizarea computerizată în învățământul liceal militar și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată: 11.07.2024;

– Afișarea rezultatelor preliminare: 11.07.2024;

– Solicitarea, în scris, pentru renunțarea la locul obținut (dacă este cazul): 11-12.07.2024, până la ora 14:00;

– Confirmarea locului ocupat, prin completarea „Cererii de înscriere în colegiu (e-mail, online): 11-12.07.2024, până la ora 16:00;

– Completarea locurilor rămase libere ca urmare a renunțării la locul obținut, prin repartizarea manuală centralizată: 15.07.2024, orele 08:00-13:00;

– Transmiterea listei candidaților declarați „ADMIS”, în format electronic, la Centrul Național de Admitere, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată: 15.07.2024;

– Afișarea rezultatelor finale: 15.07.2024, după ora 15:00;

– Transmiterea dosarului candidatului, completat cu „Cererea de înscriere” și „Fișa de echipare” completată, prin grija comandantului colegiului unde elevul a susținut testul grilă, la colegiul unde acesta a fost declarat admis: până cel târziu la data de 18.08.2024.

Cornelia RĂDULESCU