Cale liberă de la Guvern * Primăriile pot împrumuta bani de la stat, pentru proiectele de investiții locale

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care se instituie posibilitatea ca unităţile administrativ-teritoriale să solicite, în perioada 2018-2019, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, aflate şi înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului. Împrumutul se face în limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea împrumutului integral autorizat în anul 2019. Aceste sume pot fi utilizate exclusiv pentru finanţarea proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate. Pachetul minim de servicii publice se referă la realizarea unor investiţii în domeniile : sănătate, educaţie, apă-canalizare, energie electrică, energie termică, iluminat public, infrastructură de transport, salubrizare, cultură, sport şi tineret şi locuinţe.

Prin același act normativ, se dă posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale ca în acest an să utilizeze excedentul bugetului local pentru a finanţa şi cheltuielile cu personalul, corecţiile financiare aferente proiectelor, sentinţele civile definitive, precum şi rambursarea împrumuturilor contractate. Din excedentul bugetar pot fi achitate şi contribuţiile de asigurări sociale şi impozitul pe venit aferente drepturilor salariale câştigate în instanţă de personalul din învăţământul preuniversitar de stat până la 31 decembrie 2017. Acest lucru poate fi făcut doar în cazul în care respectivele categorii de cheltuieli nu pot fi asigurate din veniturile proprii şi din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018.

În același timp, în vederea deblocării finanţării din credite a investiţiilor publice de interes local, “unităţile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale vor avea posibilitatea de a muta sume autorizate ca trageri pentru anul curent de la o finanţare rambursabilă la alta în cadrul sumei totale autorizate pentru anul respectiv”.

După cum a precizat purtătotul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, citat de Agerpres, “Noile prevederi au fost aprobate deoarece bugetul de stat şi fondurile externe nerambursabile nu pot acoperi necesarul de finanţare pentru toate autorităţile administraţiei publice locale, iar nefinalizarea unor proiecte în domeniul alimentării cu apă, de exemplu, sau al salubrizării ar putea conduce la aplicarea unor proceduri de infringement de către Comisia Europeană, pentru că nu sunt respectate sau nu ar fi fost respectate anumite termene de conformare care au fost asumate”.

George ZAVERA