Beneficii și subvenții pentru agenții economici care angajează absolvenți

Obţinerea unui loc de muncă în aceste zile, mai ales într-o regiune în care economia e la pământ, este o adevărată problemă. Însă atunci când este vorba despre proaspeţii absolvenţi, problema este puţin mai simplă. În sensul că pentru angajarea acestora, statul oferă stimulente financiare angajatorilor care încadrează astfel de persoane, tinere absolvente. Pe de o parte câştigă şi angajatorii, dar şi absolvenţii care au nevoie de vechime într-un domeniu anume.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman vine în sprijinul agenţilor economici, prin subvenţionarea locurilor de muncă vacante, privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Contractul de stagiu şi contractual individual de muncă, se încheie la aceeaşi dată, durata contractului de stagiu fiind de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

Angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolvenții de învățământ superior primesc lunar, la cerere, suma de 1.350 lei, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. Pe durata stagiului, stagiarul va fi coordonat și supravegheat de un mentor desemnat de angajator.

C.D.