Bani nerambursabili pentru comunitățile din Ciolănești, Tătărăștii de Sus și Tătărăștii de Jos

Asociația Grupul de Acțiune Locală “Microregiunea Lunca Argeșului Mozăceni” cuprinde zece localități din zona de sud est a județului Ageș și trei comune din partea de nord a județului Teleorman, respectiv Ciolănești,Tătărăștii de Sus și Tătărăștii de Jos. Unitățile administrativ teritoriale și potențialii beneficiari de fonduri nerambursabile din mediul privat din cele 13 localități pot depune proiecte de dezvoltare în vederea finanțării până pe data de 8 noiembrie 2017, respectiv până pe data de 7 decembrie 2017.

Inițial, proiectele în cadrul Apelului de selecție de proiecte în cadrul Măsurii 5/6B trebuiau depuse în intervalul 7 septembrie- 10 octombrie 2017. Conform anunțului făcut de conducerea Asociației ”Microregiunea Lunca Argeșului Mozăceni”, la solicitările înregistrate la asociație din localitățile componente termenul a fost prelungit cu 30 de zile calendaristice, respectiv până pe data de 8 noiembrie 2017. Proiectele pe Măsura 5/6B “Dezvoltarea localităților rurale” se depun la sediul asociației, din comuna Mozăceni. Se pot depune proiecte pentru realizarea unor obiective de investiții, precum și proiecte de realizare a unor prestări de servicii în folosul comunităților locale. Fondurile totale disponibile pentru această măsură de finanțare sunt de 682.247 euro.

În cadrul Apelului selecției de proiecte pe Măsura 6/B6 ”Investiții în infrastructura socială” potențialii beneficiari pot depune cererile de finanțare și documentațiile cuprinse în Ghidul solicitantului în intervalul 7.09 – 1.12.2017, la sediul Asociației,fondurile disponibile pentru acest apel de selecție de proiecte însumând de 886.578,52 euro.

George ZAVERA