Bani de la stat, pentru fermierii care investesc în dezvoltarea fermelor de păsări

Ajutorul financiar de la stat este de 300 de milioane euro

Pe pagina oficială a Senatului României se află în dezbatere publică un proiect de lege referitor la sprijinul financiar pe care statul îl poate oferi fermierilor care doresc să investească în dezvoltarea sectorului de creștere a păsărilor. Programul prevede susținerea activității fermelor de reproducție, stațiilor de incubație și fermelor de creștere, inclusiv pentru prima populare.

Beneficiari ai ajutorului de stat sunt persoane juridice, PFA, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale care :

 • dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de reproducție sau de creștere sau stații de incubare a ouălor;
 • dețin exploatații de păsări sau stații de incubare a ouălor aflate în conservare;
 • dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de creștere, care își măresc capacitatea de cazare sau de incubare a ouălor;
 • doresc să înființeze o fermă de reproducție și incubație aferentă sau o fermă de reproducție rase grele și incubația aferentă, pentru obținerea puilor de carne sau reproducție rase ușoare și incubația aferentă pentru obținerea hibridului ouător.

Ajutorul de stat se acordă pentru:

 • înființarea de ferme de reproducție, stații de incubație, ferme creștere noi pentru reproducție/beneficiar, o singură dată pe cod de exploatație
 • pentru investiții în ferme de reproducție, stații de incubație, ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, o singură dată pe cod de exploatație
 • pentru mărirea capacității stației de incubație, de cazare în fermele de reproducție sau creștere existente, o singură dată pe cod de exploatație.

Beneficiarii trebuie să dețină suprafața de teren necesară construirii fermelor. Beneficiarii Programului nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 2020 pentru aceleași măsuri reglementate de această lege.

Cheltuieli eligibile:

 • construcția stațiilor de incubație, a fermelor de reproducție sau de creștere noi;
 • achiziționarea, inclusiv prin leasing, de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, evacuarea și tratarea dejecțiilor, inclusiv costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli;
 • costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcții, servicii de arhitectură și consultanță;
 • achiziția sau producția de animale de reproducție pentru prima populare.

Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile este de maxim 40% din costul standard. Acest procent poate fi majorat cu 20 de puncte, fără a depăși 90 de puncte, pentru:

 • tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori depunerii cererii de înscriere în Program;
 • investițiile care se realizează în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
 • cooperative.

Cum se obține ajutorul de stat?

Începând cu data intrării în vigoare a legii, beneficiarii depun cerere de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol la direcțiile pentru agricultură județene, pe raza cărora se înființează sau se află fermele. După înscrierea în Program, pentru obținerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cerere de finanțare și documentația aferentă la direcțiile pentru agricultură unde și-au înregistrat cererea de înscriere.

Direcțiile pentru agricultură au termen 5 zile pentru verificarea cererilor de finanțare, iar după expirarea acestui termen pot să acorde un avans beneficiarilor ajutorului.

George ZAVERA