Au început controalele la secţiile de votare

Potrivit unui comunicat de presă emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, în perioada 21-31 ianuarie 2013, personalul Inspecţiei de Prevenire va trece la efectuarea controalelor de specialitate în toate locaţiile în care vor fi amplasate secţiile de votare, urmărindu-se respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute de reglementările tehnice specifice, normele şi dispoziţiile generale şi legislaţia în vigoare.
Acţiunile preventive se vor desfăşura până la sfârşitul lunii ianuarie şi au ca scop eliminarea factorilor negativi ce pot conduce la apariţia unor eventuale incendii. Totodată se va urmări şi remedierea deficienţelor de ordin tehnic, precum şi conştientizarea celor în drept asupra acţiunilor de întreprins în cazul unor posibile activităţi de evacuare, atât a personalului propriu, cât şi a populaţiei ce se poate afla la un moment dat în locaţiile respective.
În aceeaşi perioadă, concomitent cu aceste activităţi de control la secţiile de votare, se vor desfăşura şi acţiuni de informare preventivă, centrate pe campaniile „F.O.C. – Focul Omoară Copii” şi „R.I.S.C.”. Principalele obiective fiind conştientizarea şi educarea cetăţenilor privind riscurile la care s-ar putea expune, măsurile de protecţie şi comportamentul pe care ar trebui să le adopte în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

Mirel MANAFU