Au fost stabilite costurile de întreținere a bătrânilor din Căminele de la Cervenia și Furculești

În anul 2011, prin reorganizarea la nivel de ţară a reţelei sanitare, Centrele de sănătate din localităţile teleormănene Furculești și Cervenia au fost transformate în Cămine pentru Persoanele Vârstnice. În cele două unităţi s-au făcut investiţii majore, astfel încât persoanele vârstnice internate aici să aibă condiţii foarte bune trai și aistență medicală permanentă.

Conform legii, costurile de întreținere a persoanelor internate și cele legate de funcţionarea respectivelor aşezăminte sociale se suportă din contribuţia persoanelor beneficiare şi, după caz, a susţinătorilor legali ai acestora, diferenţa fiind asigurată din bugetul Consiliului Judeţean Teleorman.

La şedinţa Consiliului Judeţean Teleorman din data de 14 februarie 2018, consilierii județeni au aprobat, în baza prevederilor legale, costul mediu de întreţinere pentru fiecare persoană vârstnică internată la Centrele de bătrâni din comunele Cervenia şi Furculeşti. În prezent în Centrul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia își duc existența 39 de de bătrâni, iar în Centrul de la Furculeşti 40 de persoane vârstnice. De menționat faptul că cele două așezăminte sociale nu mai au personalitate juridică, coordonarea activității acestora fiind asigurată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

În baza datelor fundamentate de către DGASPC Teleorman, consilierii județeni au aprobat un cost mediu lunar de întreținere în cuantum de 2.817 lei pentru fiecare persoană vârstnică internată în Centrul de la Furculești și de 2.680 lei pentru fiecare beneficiar din cadrul Centrului pentru persoanele vârstnice Cervenia. Contribuția lunară de întreținere a persoanelor internate în cele două așezăminte sociale a fost stabilită în procent de 60 la sută din valoarea veniturilor personale lunare și nu poate depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat. Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice, dacă realizează venit net lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit, potrivit legii, de 1.165 lei/lună.

Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul Consiliului Județean.

George ZAVERA