Asociaţia Intercomunitară Managementul Deşeurilor Teleorman

Cotizaţii pe care comunităţile locale trebuie să le achite în 2013
Adunarea generală a membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deşeurilor Teleorman a stabilit cotizaţiile pe care asociaţii, respectiv judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean, municipiile, oraşele şi comunele din judeţul nostru le datorează în anul 2013.
Astfel, Consiliul Judeţean, municipiile Alexandria, Roşiori de Vede şi Turnu Măgurele, precum şi oraşele Videle şi Zimnicea vor trebui să achite o cotizaţie anuală în cuantum de 18.000 lei fiecare. Comunele cu o populaţie de peste 3.000 de locuitori vor achita o cotizaţie de 9.600 lei pe an, iar comunele cu o populaţie sub 3.000 locuitori ale căror autorităţi publice sunt membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deşeurilor Teleorman vor plăti o cotizaţie de 6.000 lei anual.
În legătură cu cuantumul cotizaţiei pe care autorităţile publice locale trebuie să o achite Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deşeurilor Teleorman trebuie precizat că acestea nu au nici un cuvânt de spus, termenul de 15 zile pentru virarea cotizaţiei decurgând de la data de 27 februarie a.c., când a fost adoptată respectiva Hotărâre de către consilierii judeţeni.

George ZAVERA