Armata Română face angajări! Peste 5.000 de soldați și gradați, băieți și fete

Armata Română are nevoie de peste 5.000 de angajați! Ministerul Apărării Naționale lansează un apel către tinerii din România, atât băieți cât și fete, pentru a se alătura Armatei, în calitate de soldați și gradați profesioniști.

Ministerul Apărării Naționale anunța, într-un comunicat, că desfășoară în aceasta perioada activități de recrutare a tinerilor, băieți si fete, pentru posturi de soldați si gradați profesioniști.

Informații referitoare la oferta profesionala, condiții de recrutare, selecție si repartiție pot fi obținute direct de la unitățile militare pentru care candidații optează sau de la Biroul informare recrutare de pe raza localității de domiciliu.

Calendar proces de recrutare si selecție

Înscrierea candidaților: 12.02 – 01.03.2024;

Selecția candidaților: 19.02 – 04.03.2024;

Efectuarea examinării medicale in unitățile sanitare militare: 26.02 – 08.03.2024;

Termen final de întocmire a dosarelor de candidat: 22.03.2024.

Pentru aceasta serie au fost introduse în Planul de recrutare 5093 de locuri, în 41 de județe din tara și în Municipiul București.

Condițiile si criteriile generale de recrutare pe care trebuie sa le îndeplinească candidații ce optează pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist in activitate sunt următoarele:

a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania de cel putin sase luni (la data inceperii anului de invatamant/cursului/programului de formare);

b) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea vreunei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de coruptie, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar in activitate ori pentru a urma cursurile unei unitati de invatamant liceal militar, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;

c) sa nu faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, iar daca este membru, sa se angajeze in scris ca dupa admiterea in unitatea/institutia de invatamant militar sau in programul de formare/instruire va renunta la aceasta calitate;

d) sa nu faca parte din organizatii interzise de legislatia romana si sa nu fie membru al unor organizatii incompatibile cu regulile, activitatile si atributiile specifice profesiei militare;

e) sa nu apartina unor culte sau asociatii/grupari religioase care contravin normelor de pastrare a ordinii publice, care incalca bunele moravuri sau afecteaza exercitarea profesiei militare;

f) sa nu fie asociat unic ori sa participe direct la administrarea sau conducerea unor organizatii sau asociatii comerciale, cu exceptia celor prevazute de lege, iar daca se afla in una dintre aceste situatii, sa se angajeze in scris ca dupa admiterea la programul de instruire va renunta la aceasta calitate;

i) pentru candidate – sa declare in scris ca isi asuma toate riscurile, in situatia in care pe parcursul sustinerii probelor de selectie se afla in stare de graviditate/maternitate;

j) isi exprima acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Criteriile specifice de recrutare a candidatilor pentru formarea soldatilor si gradatilor profesionisti sunt urmatoarele:

a) sa aiba varsta intre 18 ani impliniti, la data inceperii programului de instruire, si cel mult 45 de ani impliniti, la data finalizarii programului de instruire;

b) sa fie absolventi cel putin ai primilor doi ani de studiu din invatamantul liceal, in conditiile prevazute de Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;

c) sa posede permis de conducere auto valabil, categoriile B si C – candidatii care opteaza pentru arma „auto” si/sau pentru specialitatile militare care necesita conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu”;

d) sa declare in scris ca, la inceperea programului de instruire, renunta la gradul dobandit anterior in calitate de militar in termen, militar angajat pe baza de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar ori, dupa caz, la gradul dobandit dupa parcurgerea a cel putin un an de studii pentru formarea cadrelor militare in cadrul institutiilor/unitatilor de invatamant militar, in cazul in care studiile respective nu au fost finalizate;

e) sa fie absolventi ai invatamantului postliceal sau universitar cu licenta de specialitate, cu certificat/diploma de absolvire a institutiei de invatamant – candidatii care opteaza pentru profesia de soldat/gradat profesionist in arma „aviatie”, specialitatea militara „insotitor de bord – paramedic”;

f) isi exprima in scris acordul privind verificarea in vederea autorizarii accesului la informatii clasificate, potrivit legii, si completeaza formularul de baza – date personale, prevazut in anexa nr. 15 la Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

Mircea OLTEANU

/