Aria naturală Corabia-Turnul Măgurele, desemnată arie specială de conservare

De curând, 11 situri de importanță comunitară au fost desemnate arii speciale de conservare, printre acestea numărându-se și Aria naturală Corabia-Turnul Măgurele.

România deține una dintre cele mai bogate biodiversități din Europa, iar noi avem datoria să o protejăm, răspunzând astfel cerințelor Strategiei pentru Biodiversitate a Uniunii Europene.

Astfel, lista ariilor speciale de conservare s-a îmbogățit cu încă 11 situri, iar acum conține acum 222 de situri.

Cele 11 noi arii speciale de conservare sunt: ROSAC0030 Cheile Lăpușului; ROSAC0043 Comana; ROSAC0044 Corabia-Turnu Măgurele; ROSAC0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu; ROSAC0312Castanii comestibili de la Buia; ROSAC0323 Munții Ciucului; ROSAC0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor; ROSAC0382 Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț; ROSAC0383 Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc și Vânători; ROSAC0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele; ROSAC0431 Pajiștile dintre Șeica Mare și Veșeud.

Aria naturală Corabia-Turnul Măgurele se întinde atât pe cuprinsul județului Teleorman (5 localități), cât și al celui vecin- Olt (4 localități). În cadrul ariei se unește Oltul cu Dunărea, creând un mediu propice pentru speciile de păsări care viețuiesc aici.

Inclusă în ariile ocrotite prin lege în anul 2007, ajunge ca începând cu anul 2011 să facă parte și din renumita rețea ecologică Sit Natura 2000.

Ocupă peste 9.000 de hectare și printre speciile protejate de păsări întâlnim: cormoranul, lebăda, stârcul, țigănușul, egreta, pescărușul și altele.

Salcia și plopul sunt cei mai comuni arbori, iar dintre animale- vidra sau popândăul, alături de diverse specii de pești și broaște.

Cornelia RĂDULESCU